Medlem af Aalborg Byråd

Mit hjerte banker for Aalborg

Om migMine mærkesager

Mine mærkesager

Flere ressourcer til folkeskolen

Det er helt afgørende, at vi har en god folkeskole, der er lige for alle og giver vores børn de færdigheder, som de har brug for at komme videre i uddannelsessystemet og bidrager til dannelsen af hele mennesker, der kan fungere i fællesskaber på demokratiske vilkår.

Sikker skolevej

Motion og bevægelse er ikke bare vigtig for vores sundhed. Det har også stor betydning for vores trivsel og vores miljø. Det er vigtigt, at mennesker har mulighed for at tage cyklen på arbejde og at forældre trygt kan lade deres børn cykle i skole. Vi skal derfor i Aalborg Kommune bevare og udbygge infrastrukturen for de bløde trafikanter – ikke mindst ved kommunens folkeskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner. I Danmark er der i dag 45% af skolebørn som transporterer sig selv til skole. For 20 år siden var det 60%. Den udvikling skal vi have vendt.

Støtte til udsatte grupper

Mange mennesker har komplekse og langvarige sygdomsforløb, som går på tværs af kommune og region og på tværs af forvaltninger. Ikke overraskende er det de ressourcestærke borgere med et stærkt netværk, som klarer sig bedst. Dette er senest dokumenteret i DR’s udsendelse om ulighed i sundhed, hvor man fulgte borgere fra henholdsvis Hasseris og Aalborg Øst. Jeg vil arbejde for smidige overgange fra hospital til kommune og mellem forvaltninger mv. og et moderne nært sundhedsvæsen som understøtter, at udsatte borgere ikke tabes i ”systemet”.