Uklog og asocial skatteplan

Uklog og asocial skatteplan

 

 

Skatteplan er uklog og asocial – Bragt i Nordjyske den 2. september 2017.

Af Christina Halkjær, byrådskandidat (S)

Bejsebakkevej 14, 9000 Aalborg

 

Efter det rituelle forspil i blå blok omkring lettelser i topskatten kommer nu den iscenesatte hovedakt i form af en stort anlagt skattereform til 23 mia. kroner. Topskattelettelsen på 5 procent er tilsyneladende pist væk og erstattet af forslag om lavere bilafgifter, forhøjet skattefradrag for pensionsindbetalinger, fjernelse af loftet over beskæftigelsesfradraget og indførsel at en nyt jobfradrag.

 

Det er normalt i dansk politik, at den siddende regering bliver mere rundhåndet, når det kommende Folketingsvalg nærmere sig. Der er da også råderum i dansk økonomi, bl.a. skabt gennem reformer af dagpenge, efterløn og kontanthjælp i kombination med en positiv konjunkturudvikling. Problemet med VKLA-regeringens skatteplan er, at den er både uklog og asocial.

 

Hvorfor er planen uklog? Fordi den vil pumpe 23 mia. kroner ud i samfundsøkonomien på et tidspunkt, hvor der allerede er godt gang i hjulene. Flere steder på arbejdsmarkedet er der allerede tegn på flaskehalse, hvilket betyder, at virksomhederne mangler arbejdskraft. At sænke skatten vil svare til at smide benzin på bålet. Ifølge statsministeren vil skattereformen betyde, at det bedre kan betale sig at arbejde. Lars Løkke glemmer dog, at skattelettelser også har den effekt, at lønmodtagere får bedre råd til at holde fri. Skatteudspillets betydning for arbejdsudbuddet er således yderst tvivlsom.

 

Analyser af arbejdskraftsituationen i Danmark viser desuden, at det især er faglærte og håndværkere, der bliver mangel på i de kommende år. Men skattelettelser skaber jo hverken tømrere eller industriteknikere. Tværtimod kan betydningen af en skattereform blive, at regeringen tiltrækker endnu flere arbejdere fra Østeuropa og Baltikum til Danmark.

 

Hvorfor er planen asocial? Fordi den bruger de penge, der er taget fra de svageste i samfundet, til at give gaver til dem, der har mest. Dermed øger den uligheden og forstærker en udvikling, der allerede pågår, som truer med at underminere sammenhængskraften i det danske samfund.

 

Regeringen siger selv, at topskattelettelsen er lagt i skuffen, og at den samlede reform – relativt set – vil have størst betydning for den lavtlønnede HK-arbejder. Men det er flødeskum og vinduespynt. I realiteten betyder regeringens plan, at topskattelettelser listes ind ad bagdøren (via fjernelse af loftet over beskæftigelsesfradraget). Regeringens egne tal viser, at en direktør med en årsløn på 1.045.000 kr. sparer mere end 26.000 om året med den foreslåede reform. Den føromtalte HK’er, der tjener 215.000, kr. sparer 5.000. Tallene taler vist for sig.

 

Et flertal i folketinget bør forkaste regeringens rødvins-reform og i stedet investere i vores fælles velfærd. For nogle af de 23 mia. kunne man f.eks. droppe de faste 2-procents effektiviseringer i sundhedsvæsenet og sikre bedre tid og pleje til vores ældre. Man kunne også forbedre mulighederne for kortuddannedes opkvalificering, så flere kunne få en erhvervsuddannelse og foretage et sporskift i arbejdslivet. Eller hvad med at investere i omlægning til grøn og bæredygtig energi til gavn for kloden og vores børn?

 

 

 

 

 

Kommentarer


Christina Halkjær
Christina Halkjær

Jeg er byrådskandidat i Aalborg Kommune, hvor jeg stiller op for Socialdemokratiet. Arbejder som sundhedsfaglig konsulent på Aalborg Universitetshospital, er gift med Mads Peter og mor til tre. Vi bor i Hasseris.

Bliv ven med mig på Facebook