Indlæg om ulighed

Indlæg om ulighed

Af Christina Halkjær, Bejsebakkevej 14, 9000 Aalborg, Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Aalborg Kommune.

Bragt i Nordjyske i oktober 2016.

Invester i velfærd frem for ulighed

To gange årligt udgiver vismændene deres rapport om rigets tilstand. Temaerne er faste; konjunkturvurdering og offentlige finanser. Men der er også mulighed for, at særlige områder kan tages op. Det har vismændene valgt at gøre i dette efterårs rapport, hvor man behandler emnet ”Indkomst og formuefordeling” i kapitel 5 – over ikke mindre end 60 sider.

Vismændenes rapport peger på, at uligheden stiger kraftigt i Danmark. Gini-koefficienten i Danmark er siden slutningen af 1990’erne steget fra ca. 20 til over 27. Gini-koefficienten er et mål for, hvor stor en del af et samfunds disponible indkomst, der skal omfordeles for, at alle har lige meget.

Årsagerne til at uligheden stiger kraftigt i disse år er især, at overklassen stikker af – og at de fattigste danskere bliver endnu fattigere.

På den ene side har de borgerlige givet skattelettelser på fast ejendom og arbejdsindkomst, der først og fremmest er kommet de mest velhavende danskere til gavn. Dette er forstærket af stigninger i boligpriser i de store byer – som boligejere har kunnet høste frugterne af. Samtidig er de fattigste danskere blevet fattigere som følge af indførelse af starthjælp, dagpengereformen fra 2010 – og ikke mindst kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft pr. 1. oktober. Konsekvenserne af kontanthjælpsloftet ses prompte eksempelvis ved en 13% stigning i antallet af lejere i almene boliger, der ikke har været i stand til at betale huslejen. Dette er blot én af en række bedrøvelige effekter af kontanthjælpsloftet, der vil få vidtrækkende konsekvenser for rigtig mange børn, mennesker med handikap mv.

Det er omvendt Robin Hood-politik, der føres i Danmark, hvor indkomster omfordeles fra de fattigste til de rigeste.

I Europæisk perspektiv er Danmark rekordholder i stigende ulighed. Uligheden stiger langt hurtigere i Danmark end i de lande, som vi normalt sammenligner os med – herunder Norge, Sverige og Holland. Dette kan man for eksempel se i Eurostats statistik over udvikling i gini-koefficienten i EU-medlemslandene.

Hvis udviklingen fortsætter med denne fart er der risiko for, at det danske samfund i løbet af få år bliver lige så ulige som Tyskland eller England med de konsekvenser, det har for social sammenhængskraft og social mobilitet. I de senere år har flere studier underbygget, at der er en klar sammenhæng mellem stigende ulighed og lavere social sammenhængskraft. Indikatoren for social sammenhængskraft er, om mennesker har tillid til hinanden. Studier viser for eksempel, at den gensidige tillid er faldet voldsomt i Storbritannien og USA som følge af Thatcher og Reagans neoliberale reformer, der i 1980’erne lagde grunden for den voldsomt stigende ulighed i de engelsktalende lande. I 1980’erne og 1990’erne faldt uligheden omvendt i Danmark og samtidig steg den sociale tillid.

Det er det spor, som vi socialdemokrater vil tilbage på – derfor siger vi klart nej til regeringens ”helhedsplan” eller ”2025-plan”, som blot forstærker den allerede stigende ulighed gennem forringelser af SU, dagpenge, udskydelse af pensionsalder og topskattelettelser til de rigeste danskere.

Økonomisk råderum skal i stedet bruges til investering i fælles velfærd i form af uddannelse af vores unge og ufaglærte, en stærk folkeskole, en værdig pension samt et moderne og tilgængeligt sundhedsvæsen for alle. Og så skal vi understøtte et Danmark i balance ved at investere i yderområderne blandt andet med infrastrukturprojekter, fastholdelse af offentlige arbejdspladser og sikring af gode almene boliger. Man høster som man sår – lad os få Danmark tilbage på ret kurs.

 

 

 

 

 

 

Kommentarer


Christina Halkjær
Christina Halkjær

Jeg er byrådskandidat i Aalborg Kommune, hvor jeg stiller op for Socialdemokratiet. Arbejder som sundhedsfaglig konsulent på Aalborg Universitetshospital, er gift med Mads Peter og mor til tre. Vi bor i Hasseris.

Bliv ven med mig på Facebook