Kontanthjælpsloft: Omvendt Robin Hood

Kontanthjælpsloft: Omvendt Robin Hood

Af Rasmus Prehn, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Peder Pårs Vej 10, 9000 Aalborg og
Christina Halkjær, byrådskandidat for Socialdemokratiet, Bejsebakkevej 14, 9000 Aalborg.

Bragt i Nordjyske i februar 2016.

Kontanthjælpsloft: Omvendt Robin Hood

”For mange kontanthjælpsmodtagere er der i dag ikke en mærkbar forskel mellem at være på kontanthjælp og i arbejde”. Sådan indledes aftaleteksten i Venstre-regeringens nye jobreform, der bl.a. betyder indførelsen af et nyt kontanthjælpsloft og andre stramninger over for kontanthjælpsmodtagere. Reformen støttes af de øvrige partier i blå blok.

Nu skal der altså skæres i kontanthjælpen ud fra den borgerlige logik om, at det skaber flere job. Vi sænker ydelserne til kontanthjælpsmodtagere, og så vil kontanthjælpsmodtagerne med et trylleslag strømme ud på arbejdsmarkedet. Den borgerlige logik svarer bare ikke overens med virkeligheden.

Det fremgår også af Beskæftigelsesministeriets egne tal. De viser, at man med kontakthjælpsloftet forventer en besparelse på ca. 500 mio. kr., og kun 700 ud af de ca. 170.000 kontanthjælpsmodtagere vil komme i arbejde som følge af reformen.

Det vil altså sige, at regeringen indfører et kontanthjælpsloft, der skal sikre, at flere kommer i arbejde, men som reelt kun virker på en brøkdel af målgruppen! Til gengæld betyder reformen, at de resterende 99,5 procent af kontanthjælpsmodtagerne får en langt vanskeligere hverdag, end de har i forvejen. En ikke uvæsentlig del af de aktuelle kontanthjælpsmodtagere er mennesker med handicap, kritisk syge, psykisk syge og andre udsatte grupper. De rammes også af kontanthjælpsloftet og kommer ikke i arbejde af den grund. Med Socialdemokraternes pres er det dog heldigvis lykkedes at få personer med handicap fritaget for kontanthjælpsloftet. Det er vi glade for, men det ændrer ikke på, at der fortsat er tusindvis herunder mange børn, som bliver ramt af kontanthjælpsloftet med utryghed og dårligere levevilkår som resultat.

Kontanthjælpsloftet blev første gang indført af VK-regeringen i 00’erne, men det blev afskaffet igen af den efterfølgende socialdemokratiske regering ud fra en vision om, at sociale investeringer betaler sig, samt at fattigdomsydelser kun rammer de grupper, som i forvejen er udsatte. Denne socialdemokratiske tænkning er langt mere visionær.

Det er ikke længe siden, vi så en nedsættelse af registreringsafgiften, der først og fremmest reducerer prisen på biler i Mercedes- og Audi-ligaen. Regeringen har også signaleret, at den senere på året gerne ser topskatten sænket som led i en større skattereform. Det er hamrende skævt, at de, der i forvejen har mest, skal forgyldes endnu mere på bekostning af dem, der har mindst og som ovenikøbet slås med sygdom, sociale problemer og marginalisering. Det er omvendt Robin Hood, der skaber øget fattigdom hos de dårligst stillede for en mindre skattelettelse til de mest velstillede.

Kommentarer


Christina Halkjær
Christina Halkjær

Jeg er byrådskandidat i Aalborg Kommune, hvor jeg stiller op for Socialdemokratiet. Arbejder som sundhedsfaglig konsulent på Aalborg Universitetshospital, er gift med Mads Peter og mor til tre. Vi bor i Hasseris.

Bliv ven med mig på Facebook