Om mig

Om mig

Lidt fakta og baggrund:

 

  • Jeg er 41 år og kommer oprindelig fra Struer i Vestjylland, hvor mine forældre og bedsteforældre stadig bor.
  • Jeg er gift med Mads Peter Klindt. Sammen har vi tre piger; Marie, Iben og Kathrine.
  • I 1997 flyttede jeg til Aalborg i forbindelse med studiestart på politik og administration på Aalborg Universitet.
  • Jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet i 2004.
  • I 2007 blev jeg ansat på Aalborg Universitetshospital, hvor jeg i dag er specialkonsulent ved Forskningens Hus. Jeg varetager større koordineringsopgaver i samarbejde med Forskningsledelsen og mange andre dygtige medarbejdere fra forskellige faggrupper på hospitalet.

 

Christina med barn IMG_1912 -red sh RGB

Øvrige fokusområder

Udover mine mærkesager er jeg som borger i Aalborg Kommune og aktivt medlem af Socialdemokratiet naturligvis optaget af flere forskellige politikområder:

  • Det er vigtigt, at Aalborg Kommune står stærk på beskæftigelsesområdet og fortsætter med at skabe nye jobs således, at vi kan fastholde dimittender fra vore mange uddannelser. Vi har i dag ca. 100.000 jobs i Aalborg Kommune. Vi skal øge dette tal ved dels at tiltrække virksomheder, og dels ved at støtte entreprenante unge mennesker, som ønsker at starte virksomheder i Aalborg Kommune.
  • Det er vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle og planlægge vores by. På den ene side skal vi sikre, at der bliver mulighed for at forskellige befolkningsgrupper kan bo i byen, og at vores mange studerende kan få boliger. På den anden side skal vi sikre, at der er sammenhæng i hele kommunen – mellem by og landområder.
  • Jeg bliver glad og stolt når kører over broen og kigger ind over Aalborg havnefront. Medlemmerne i Aalborg byråd har været modige og med Musikkens Hus, Utzon Huset og Nordkraft mv. skabt flotte og varierede monumenter. Dertil kommer transformationen af hele midtbyen, som jeg har været vidne til over de sidste 20 år. Her har man formået at modernisere byen samtidig med, at man har bevaret arven og udtrykket fra den industriby, som Aalborg har været tidligere – og til dels fortsat er.
  • Aalborg Kommune skal fastholde sin fine position som blomstrende kulturby. Jeg er meget begejstret for projektet ved Spritten, som vil være med til at løfte Vestbyen og skabe inspirerende rammer for kunst og kulturliv. Jeg vil også gerne fremhæve tiltag såsom Streetmekka, der er projekteret på den gamle eternitgrund. Her kan unge mødes om mangfoldige gadeidrætsaktiviteter i alle årets måneder på tværs af tilhørsforhold. Det vil også uden tvivl være en gave til udsatte unge, som ikke har deres daglige gang i det traditionelle foreningsliv.
  • Afslutningsvist vil jeg nævne, at jeg er meget optaget af, hvad der kommer til at ske med de bygninger i Reberbanegade, som Aalborg Universitetshospital planmæssigt fraflytter i 2020, når Nyt Aalborg Universitetshospital står færdigt i Aalborg Øst. Jeg er sikker på, at byrummet midt på Reberbanegade kan løftes og gøres mindre kompakt – måske med et grønt område. Omvendt skal det indtænkes, at en del af forretningslivet i området er bygget op omkring hospitalet. Under alle omstændigheder bliver det en interessant proces at følge – og måske være en del af.

Bliv ven med mig på Facebook