Opkvalificering er vejen frem for Siemens-arbejdere

Opkvalificering er vejen frem for Siemens-arbejdere

Opkvalificering er vejen frem for Siemens-arbejderne

 

Af Christina Halkjær, byrådskandidat (S)

Bejsebakkevej 14, 9000 Aalborg

Bragt i Nordjyske i august 2017.

Sidste uges mest triste nyhed i Aalborg var meldingen om, at 600 mand på Siemens’ vingefabrik i Aalborg Øst mister deres arbejde. Selvom det nordjyske arbejdsmarked er i god gænge, bliver det en udfordring at opsuge dem alle på én gang. Derfor er det vigtigt, at kommunerne, de faglige organisationer og det nordjyske erhvervsliv går sammen og laver en helhedsorienteret og langsigtet indsats.

 

Erfaringer fra tidligere afskedigelser i den skala, f.eks. lukningen af Lindø-Værftet på Nordfyn i 2009-2011, viser, at en stor andel selv hurtigt finder tilbage i beskæftigelse.  For andre – særligt dem med mindst uddannelse – går den bedste vej tilbage til arbejdsmarkedet via en håndholdt indsats, der både indeholder vejledning, afklaring og om- eller opkvalificering.

 

Nogle har brug for at få styrket basale kompetencer i dansk, matematik og IT. Andre kan drage nytte af et AMU-kursus i svejsning eller stilladsbyggeri. En tredje gruppe har måske mod på mere, f.eks. at tage en hel erhvervsuddannelse. Alle disse spor bør holdes åbne.

 

Desuden er det vigtigt, at indsatsen overfor Siemens-arbejderne sker i et tæt samarbejde mellem de lokale aktører, og at der tænkes på tværs af forskellige systemer. Det offentlige beskæftigelsessystem kan ikke løse opgaven alene. Med en dagpengeperiode på kun 2 år kan det endvidere være vanskeligt at planlægge og gennemføre længerevarende uddannelsesforløb for ledige. Opkvalificeringsindsatsen overfor Siemens-arbejderne bør derfor igangsættes i selve opsigelsesperioden og om nødvendigt fortsætte ind i ledighedsperioden.

 

Siemens, kommunerne, de faglige organisationer og de regionale arbejdsmarkedsaktører kan i den forbindelse arbejde på i fællesskab at tilvejebringe økonomien til opkvalificeringsindsatsen. Man kan pege på overenskomstens kompetenceudviklingsfonde, regionale uddannelsespuljer og socialfondene under vækstforum som mulige finansieringskilder. Kun ved at pulje midler sammen, bliver der råd til de investeringer, der er brug for.

 

I de senere år har Aalborg Kommune været i en rivende udvikling, og der er skabt mange nye arbejdspladser – også via industrien. Fyringerne på Siemens er et tilbageslag, som kræver handling. Det skal ske ved en fælles langsigtet indsats. Kort sagt ved investering i menneskelige ressourcer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer


Christina Halkjær
Christina Halkjær

Jeg er byrådskandidat i Aalborg Kommune, hvor jeg stiller op for Socialdemokratiet. Arbejder som sundhedsfaglig konsulent på Aalborg Universitetshospital, er gift med Mads Peter og mor til tre. Vi bor i Hasseris.

Bliv ven med mig på Facebook