Ja til national strategi for cyklisme

Ja til national strategi for cyklisme

Hverdagscykling er godt, effektivt og sundt. For det første fremmer cykling et godt helbred. Det sikrer en god grundkondition, det forebygger stress, hjerte- karsygdomme og andre livsstilssygdomme. Mennesker, der cykler dagligt, lever længere og har mærkbart færre sygedage end andre. Desuden er aktive cyklister mere tilbøjelige til at spise sundt og ryge mindre.

Cykling gavner ligeledes miljøet og understøtter grøn omstilling. Der udledes ikke CO2 eller miljøskadelige partikler, når der cykles – og på den måde kan vi alle indånde renere luft, når vi færdes i trafikken.

Endelig skaber cyklismen langt mindre trængsel. At cykle i hverdagen er slet og ret en kæmpe succes. Og det er en fornøjelse, når en kampagne som ”Vi cykler til arbejde” virker. Tak til Cyklistforbundet og andre for deres store og ihærdige indsats.

Men også andre faktorer er medvirkende, når det handler om at få danskerne til at sadle jernhesten. I 80’erne, 90’erne og nullerne oplevede vi markante fald i cyklismen. Velstanden betød flere biler, ligesom det nok også blev mere udbredt med et arbejdsmarked, hvor både mænd og kvinder skulle køre over længere afstande for at komme til og fra arbejde. Skolelukninger har endvidere betydet, at cyklen ikke længere var det oplagte transportvalg for børn, når de skulle i skole. Hvor kun 10 procent af børn i indskolingen blev kørt af deres forældre i 1978, var tallet i 2009 hele 24 procent.

Puljen har endvidere også sikret penge til støtte af kampagnen: Vi cykler til arbejde

Men i 2009 vedtog et bredt flertal i Folketinget en cykelstrategi og en medfølgende medfinansieringspulje for kommunale cykelinitiativer. Puljen sikrede, at kommunerne kunne søge puljen til at få medfinansieret 50 procent af deres cykelinitiativer. Det betød kort fortalt, at landets kommuner i langt større omfang etablerede nye cykelstier, bedre cykelparkeringsforhold og meget andet. Navnlig børns skoleveje har nydt godt af nye mere sikre cykelstier. Puljen har endvidere også sikret penge til støtte af kampagnen: Vi cykler til arbejde. Ud over cykelpuljen i den grønne forligskreds sikrede Socialdemokratiet sammen med andre partier yderligere investeringer i fx bedre samspil imellem kollektiv trafik og cykler, cykelstien over jernbanebroen i Aalborg, supercykelstien fra Aalborg midtby til Aalborg Øst og en lang række andre initiativer via forliget om bedre og billigere kollektiv trafik. Resultatet af de seneste år med bevidst politisk fokus har været positivt. Flere cykler i dag end de gjorde for bare få år siden. Dansk cykelpolitik er så stærk og så opsigtsvækkende, at andre dele af verden ønsker at høre mere og gerne besøger Danmark for at hente inspiration. Senest har USA’s transportminister samt en række fremtrædende borgmestre fra USA valgt at besøge Danmark og Cyklistforbundet for at lære af den danske cykelsucces.

Desværre har den nye Venstre-regering valgt helt at stoppe cykelpuljen og den politiske opmærksomhed på cyklisme. Der er ingen penge, siger de samtidigt med, at de i efteråret gav en halv mia. kr. til lavere afgifter på biler i luksusklassen.

Vi socialdemokrater ønsker en fortsat stærk cykelpolitik. Flere skal cykle i hverdagen. Langt flere af dem, der har fem kilometer eller mindre (men også gerne dem, der har længere) til og fra arbejde bør cykle. Flere børn bør cykle i skole. Hvis det skal lykkes, skal der være sikre og trygge forhold for dem, der vælger at cykle.

Socialdemokratiet foreslår i de kommende forhandlinger, at der sættes penge af til en fortsættelse af medfinansieringspuljen til cykelfremme. I Aalborg kunne vi f.eks. sagtens se for os, at staten kunne medfinansiere en ny cykelsti ad Letvadvej, som kan forbinde Hasseris og Skalborg med City Syd, en cykelsti fra Ferslev til Dall samt bedre cykelforhold ved Nytorv og Nordkraft. Ligesom der er mange andre relevante projekter i Aalborg og resten af Nordjylland.

Cyklismen fremmes, når det er trygt, sikkert og attraktivt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Lad os komme i gang. Nu tager vi cyklerne frem!

Skrevet i samarbejde med folketingspolitiker Rasmus Prehn og bragt i Nordjyske.

 

Kommentarer


Christina Halkjær
Christina Halkjær

Jeg er byrådskandidat i Aalborg Kommune, hvor jeg stiller op for Socialdemokratiet. Arbejder som sundhedsfaglig konsulent på Aalborg Universitetshospital, er gift med Mads Peter og mor til tre. Vi bor i Hasseris.

Bliv ven med mig på Facebook